References

Bionova Ltd. (2017). Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen ohjauksessa. 
Boverket. Climate declaration for new buildings. Website: Boverket.se. Access 31-10-2022
Byggvärlden, 2022. Skellefteå bygger bro i trä. Available at: https://www.byggvarlden.se/skelleftea-bygger-bro-i-tra/
Ekholm, T., 2011. Trästad 2012 utvecklar byggbranschen. Byggnyheter.se 4th June 2011. Available at: https://www.byggnyheter.se/20190804/5720/trastad-2012-utvecklar-byggbranschen
Elspecta AB. 89/106/EEC. Website. Available at: https://elspecta-ab.com/en/?layout=edit&id=7 
The European Commission, 2016. Green Public Procurement. Available at: https://ec.europa.eu/environment/gpp/news_archive_en.htm 
Finnish Government (Valtioneuvosto), 4th June 2021. Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos lausunnoille – tavoitteena yhdenmukainen ja luotettava vähähiilisyyden arviointi. Available at:  https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/rakennusten-ilmastoselvityksen-asetusluonnos-lausunnoille-tavoitteena-yhdenmukainen-ja-luotettava-vahahiilisyyden-arviointi
Kunskapsförmedlingen, 2022. Lean Wood Engineering. Website. Available at: Lean Wood Engineering—Kunskapsförmedlingen (kunskapsformedlingen.se)
Laapotti, S., 2020. Rakennetaanko puusta vai rahasta – puu taipuisi moneen, mutta rahayhtälö sakkaa. University of Tampere 07.12.2020. Available at: https://www.tuni.fi/unit-magazine/artikkelit/rakennetaanko-puusta-vai-rahasta-puu-taipuisi-moneen-mutta-rahayhtalo-sakkaa
Lindblad, F. (2020) Växjö Municipality’s Planning Strategy to Increase the Construction of Wooden Multi-Family Buildings. Sustainability 2020, 12, 4915. DOI: 10.3390/su12124915
LTU, 25.8 2011. Nordens längsta snedstagsbro i trä invigd. Available at: https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/2.39050/Nordens-langsta-snedstagsbro-i-tra-invigd-1.82355
Martinsons (2015) Martinsons invests SEK 80 million in Cross Laminated Timber production line. Cision News. Web-article: https://news.cision.com/martinsons/r/martinsons-invests-sek-80-million-in-cross-laminated-timber-production-line,c9864685
Manninen, H. (2014). Long-term outlook for engineered wood products in Europe. European Forest Institute.
Metsä Groupin Viesti 4/2013. Published on Nov 28, 2013. Available at: https://issuu.com/metsagroup/docs/mg_viesti_4__2013/52
Mölsä, S., 30.8. 2016. 50 vuotta kehitystyötä: VTT ja Tekes ovat monen rakennusalan menestystarinan takana. Rakennuslehti. Available at: https://www.rakennuslehti.fi/2016/05/vtt-ja-tekes-ovat-monen-rakennusalan-menestystarinan-takana/
Mölsä, S., 2021. Analyysi: Puurakentaminen on liian kallista, siksi sen edistämisessä siirryttiin pakkoon. Rakennuslehti 25th March 2021. Available at: https://www.rakennuslehti.fi/2021/03/analyysi-puurakentamista-on-edistetty-yli-25-vuotta-mutta-vasta-pakko-tuotti-tulosta/
Nord, T. (2008). Prefabrication Strategies in the Timber Housing Industry: Case studies from Swedish and Austrian markets. Luleå University of Technology. Technical Report: 2008:16 - ISSN: 1402-1536
Näringsdepartementet (2004). Mer trä in byggandet: Underlag för en nationell strategi att främja användning av trä i byggandet. [More Wood in Construction strategy]. Ds 2004:1
NTT Woodnet (2012). Vad händer efter Trästad 2012? Access: 27, October 2022. Website: https://www.woodnet.se/article/view/429632/vad_hander_efter_trastad_2012
OneClick, October 2022. Construction carbon regulations in Europe. Review & best practises.
Paavola, H., 2019. Puurakentamisen ohjelman kehittävä arviointi. Witmill and Ministry of Environment. Available at: https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/puurakentamisen-ohjelman-valiarviointi-puurakentamisella-jo-vahva-tuki-mutta-kunnianhimon-tasoa-varaa-nostaa
Palmadottir A., Arkitekt  FAÍ sap arkitektar. 2022. Panelist at: The climate villain goes green – the role and responsibility of the construction industry to reduce its emissions. Icelandic Democracy Festival, Fundur fólksins,2022 Sustainable Construction project.
Purdy, Sirpa 2010. Suomalainen moderni puuasuntorakentaminen 1990- ja 2000 -lukujen vaihteessa. Tapausesimerkkinä Niiralan Kulma Oy:n modernit puuvuokratalot Kuopiossa. Master thesis. University of Jyväskylä.
Puu-lehti, 2017. Opas julkisiin hankintoihin. Available at: https://puutuoteteollisuus.fi/images/pdf/Julkkis_sivuittain_LOW.pdf 
Railio, J., 2014. Construction Products Regulation (CPR) applies also to HVAC products. Rehva Journal March 2014. Available at: 10-11_CPR_RJ1402_WEB.pdf (rehva.eu)
Ramage, M.H.; Burridge, H.; Busse-Wicher, M.; Fereday, G.; Reynolds, T.; Shah, D.;Wu, G.; Yu, L.; Fleming, P.; Densley-Tingley, D.; et al. (2017) The wood from the trees: The use of timber in construction. Renew. Sustain. Energy Rev. 68, 333–359.
Rasmussen, F.N.; Andersen, C.E.; Wittchen, A.; Hansen, R.N.; Birgisdóttir, H. (2021) Environmental Product Declarations of Structural Wood: A Review of Impacts and Potential Pitfalls for Practice. Buildings, 11, 362. https://doi.org/10.3390/buildings11080362
Saarnivaara, V-P., 1998. User-oriented industrialized construction as a strategic target in Finland. 
SBK-säätiö, 2009. Tehdään elementeistä: Suomalaisen betonielementtirakentamisen historia
Siikanen, Unto 2008. Puurakentaminen. Helsinki: Rakennustieto.
Skellefteå.se, 2023. Wood Innovation Cluster. Available at: skellefteå.se/trainnovationsklustret
Skogsindustrierna, 19.11. 2008. Lorentz Andersson dubbad till träriddare. Available at: https://news.cision.com/se/skogsindustrierna/r/lorentz-andersson-dubbad-till-trariddare,c394357
Smart City Sweden, 2020. Wooden construction – The future in Urban Planning. Available at: https://smartcitysweden.com/wooden-construction-the-future-in-urban-planning/
Stehn, L., 2022. Lean Wood Engineering. Available at: https://www.ltu.se/cms_fs/1.51998!/lars%20stehn_lwe.pdf
Suikkari, R., 2007. Paloturvallisuus ja kaupunkipalot Suomen puukaupungeissa – historiasta nykypäivään. Licentiate Thesis. University of Oulu.
Suomen liimapuuyhdistys ry and Puuinfo Oy, 2014. Liimapuukäsikirja Osa 1. Libris Oy.
Swedish Forest Agency (2020) Market Statement 2020 – SWEDEN. UNECE Timber Committee Market Discussion 4-6 November 2020 Geneva, Switzerland
Swedish Wood. Wood in the construction process. Website: https://www.swedishwood.com/building-with-wood/construction/building-with-wood/ Access: 02/10/2022.
The Ministry of Environment (Ympäristöministeriö), 2022a. Vähähiilinen rakentaminen (”Low carbon construction”). Available at: https://ym.fi/vahahiilinen-rakentaminen 
The Ministry of Environment (Ympäristöministeriö), 2022b. Puun käyttö julkisessa rakentamisessa: Hankintaopas. Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:25. Available at: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164407/YM_2022_25.pdf?sequence=4
Tina Wik Arkitekter, 2022. Wälludden I. Website. Available at: https://tinawikarkitekter.se/wordpress/walludden-i/
Tolppanen, J., Karjalainen, M., Lahtela, T., Viljakainen, M., 2013. Suomalainen puukerrostalo — Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen. Opetushallitus.
Växjö Municipality (2013). Växjö the modern wooden city: Växjö Municipality’s Wood Construction Strategy.
Wood Joensuu, 2022. Puurakentaminen. Website. Available at: https://woodjoensuu.fi/teemat/puurakentaminen/
Woodnet, 2014. Sveriges första guldklassade skola helt i trä. Available at: https://www.woodnet.se/article/view/430348/sveriges_forsta_guldklassade_skola_helt_i_tra

Interview list

Sweden
 • Interview 1: RISE
 • Interview 2: Independent Consultant – industry expert
 • Interview 3: Swedish Wood (Svenskt Trä)
 • Interview 4: White Arkitekter
 • Interview 5: Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket)
 • Interview 6: Trästad Sverige (Wood City Sweden)
 • Interview 7: Skellefteå Municipality
 • Interview 8: Västerbotten County Administrative Board
 • Interview 9: Martinsons (Holm)
 • Interview 10: Region Västerbotten
Finland
 • Interview 11: Aalto University
 • Interview 12: University of Helsinki
 • Interview 13: Independent, former director of Business Finland 
Nordic
 • Interview 14: Nordic Council of Ministers
Go to content