Go to content

Förord

"En gräns av et annat slag." Dette er forfatteren Selma Lagerlöf sin beskrivelse av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Fra gammelt har folk på begge sider av grensen hatt nært samkvem og mange har slekt den på andre siden. Folk arbeider gjerne i nabolandet, de handler ofte der og de har venner der.
Denne rapporten ser på den nære fortida, nåsituasjonen og den gjør noen tankesprang inn i framtida for 15 grensekommuner i Innlandet, Dalarna og Värmland når det kommer til befolkning, arbeid og utdanning. Rapporten drøfter fire trender som den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) mener vil prege framtidens arbeidsmarked. 
Med disse trendene følger både muligheter og utfordringer. Grensekommunene er til sammen godt rustet til å møte utfordringene og gripe mulighetene gjennom felles eller koordinert plan- og strategiarbeid. Nordregio har i denne rapporten tatt fram en stor mengde tall og statistikk som kan bli et viktig grunnlag for et slik arbeid. 
Grensekomiteen Innlandet-Dalarna vil følge opp dette arbeidet.
Erik Hagen
Administrativ ledergruppe
2 logo-alt--positiv.png