Go to content

Om publikationen

Demografi och kompetensförsörjning i gränsområdet Innlandet-Dalarna-Värmland

Denna rapport är utförd av Nordregio på uppdrag av gränskommittéen Innlandet-Dalarna. Rapporten ämnar ge faktaunderlag över arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen i gränskommunerna inom Innlandet, Dalarna och Värmland. Fokus är på presentation av statistik i form av figurer och kartor. Rapporten avslutas med en framtidsspaning där de megatrender som väntas påverka framtidens arbetsmarknad ligger i fokus.
Författare: Gustaf Norlén och Oskar Penje (Nordregio)
Kartor och figurer: Oskar Penje, Gustaf Norlén och Tove Lundberg (Nordregio)
Omslagsbilder: Kotryna Juskaite
Layout: Kotryna Juskaite, Nordregio
Kontakt: Gränskommittén Innlandet-Dalarna, www.innlandet-dalarna.com
Nordregio report 2023:12
ISBN: 978-91-8001-084-9
ISSN: 1403-2503
http://doi.org/10.6027/R2023:121403-2503
© Nordregio 2023

Nordregio

Nordregio is a leading Nordic and European research centre for regional development and planning, established by the Nordic Council of Ministers in 1997. We conduct solution-oriented and applied research, addressing current issues from both a research perspective and the viewpoint of policymakers and practitioners. Operating at the international, national, regional and local levels, Nordregio’s research covers a wide geographic scope, emphasising the Nordic and Baltic Sea Regions, Europe and the Arctic.
Nordregio
Holmamiralens Väg 10
Skeppsholmen
Stockholm, Sweden
www.nordregio.org