Gå till innehållet

Förord

Arbetet med rapporten har bedrivits inom ramen för Formas nationella forsknings­program för hållbart samhälls­byggande med medel som beviljats genom utlysningen Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning 2022.
Arbetet bedrevs inledningsvis, från augusti 2022 till december 2022 av Elisabeth Ahlinder (projekt­ledare), Anna Granath Hansson och Ida Borg. Från januari 2023 och fram till slutligt färdigställande av rapporten har arbetet bedrivits av Elisabeth Ahlinder med fokus på juridiska aspekter och Anna Granath Hansson med fokus på poten­tiella initiativtagare och samarbete med externa parter.
""Y.K.-huset på Furusundsgatan 9 på Gärdet i Stockholm uppfördes 1939 på uppdrag av Yrkes­kvinnornas klubb. Foto: Anna Granath Hansson