Gå till innehållet
RAPPORT


Hur kan förutsätt­ningarna för att fler ska kunna bo i socialt hållbara bogemenskaper förbättras?


En litteraturgenomgång av potentiella initiativtagare, samarbetspartners och legala förhållande