Gå till innehållet

Om publikationen

Hur kan förutsättningarna för att fler ska kunna bo i socialt hållbara bogemenskaper förbättras?

Rapporten "Hur kan förutsättningarna för att fler ska kunna bo i socialt hållbara bogemenskaper förbättras? En litteraturgenomgång av potentiella initiativtagare, samarbetspartners och legala förhållanden" (2023) har finansierats av FORMAS Nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande. Arbetet med litteraturstudien har skett inom ramen för forskningsnätverket Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS). Rapport och policy brief har finansierats av FBS med medel från Stockholms universitet, Områdesnämnden för humanvetenskap.

Rapporten finns tillgänglig på FBS hemsida.
Forskningskontakter

ISBN 978-91-89107-36-6 (WEB)
ISBN 978-91-89107-37-3 (PDF)
© Elisabeth Ahlinder och Anna Granath Hansson, 2023
Layout: Mette Agger Tang